24 sep

Indien je website zich richt tot een internationaal doelpubliek en je om die reden ook tijd hebt geïnvesteerd in het voorzien van verschillende (taal)versies, wens je uiteraard dat je bezoekers meteen naar de voor hen relevante url’s gestuurd worden. In de meeste gevallen zal Google gaan kijkenGebruik maken van de hreflang tag naar de extensie van je ccTLD (ook gekend als de country-specific top level domains).

Deze methode is echter allesbehalve foutbestendig. Het is bijvoorbeeld niet zo dat iedere website zich op een landspecifieke domeinnaam bevindt. Daarnaast is het ook mogelijk dat iedere taalvariant van je website gehost is op een apart subdomein (bv. fr.inbound.be ipv inbound.fr). En zelfs dan nog slaagt Google de bal nu en dan wel eens mis. Om dergelijke problemen het best het hoofd te kunnen bieden, heeft Google een tijd geleden de rel=”alternate” hreflang=”x” tag in het leven geroepen.

Hiermee kunnen we Google een handje helpen bij het nagaan van de juiste url voor een bepaalde taal en/of regio. Laten we bij wijze van illustratie er even van uitgaan dat we bij Inbound een aparte website hebben voor bezoekers uit België en Nederland (Inbound.be en Inbound.nl). Zij spreken uiteraard dezelfde taal, maar we wensen bezoekers uit Nederland toch een ietwat aangepaste website tonen.

De eerste stap is het opbouwen van de correcte hreflang tags. Om eventuele fouten te vermijden kunnen we hiervoor gebruik maken van deze zeer handige webtool. Je geeft daarin simpelweg aan welke url moet gelinkt worden aan welke taal & regio en de tool genereert de te implementeren tags. In ons geval wordt dit het volgende:

<link rel="alternate" href="https://inbound.be" hreflang="nl-be" />
<link rel="alternate" href="http://inbound.nl" hreflang="nl-nl" />

Het is vervolgens de bedoeling dat je al deze regels implementeert in het head-gedeelte van iedere afzonderlijke taalpagina. Bovendien, wil je daarnaast ook nog nederlandstalige bezoekers targetten die zich niet in één van deze twee regio’s bevinden, kan je dit doen door nog een bijkomende algemene url te specifiëren.

	<link rel="alternate" href="https://inbound.be"  hreflang="nl" />

Belangrijk is dat de hreflang tag ook helpt duplicate content vermijden, een probleem dat vroeger vaak heel moeilijk te omzeilen was met verschillende websites gericht op specifieke doelpublieken met vergelijkbare inhouden.

Heb je nog vragen over jouw internationale website? Wij kunnen je natuurlijk helpen dit correct aan te pakken!

Geef een reactie