23 jan

Bij het verdelen van webinhoud over meerdere pagina’s is het aangewezen waakzaam te zijn. Zonder de nodige voorzorgsmaatregelen kan dit immers ernstige schadelijke gevolgen hebben voor de zoekmachineresultaten van jouw website. Een mogelijk probleem is het optreden van zogenaamde “duplicate content”, iets wat men kost wat kost dient te vermijden. Dit houdt namelijk in dat identieke inhoud bereikbaar is op meerdere verschillende URL’s. Websites met “duplicate content” worden onder meer door Google lager gewaardeerd in de rankings. Een gevolg is ook dat de mogelijke linkwaarde van de webpagina verdeeld wordt over alle verschillende URL’s waardoor diens waarde redelijk beperkt blijven. Vanuit een zoekmachineoptimalisatie standpunt is dat natuurlijk een probleem.

Om web publishers te helpen deze problemen te voorkomen of aan te pakken, heeft Google enige tijd geleden de HTML link elementen rel=”prev” en rel=”next” geintroduceerd. Door gebruik te maken van deze elementen kan je voortaan aanduiden dat er een relatie bestaat tussen meerdere webpagina’s. Gepagineerde inhoud kan heel wat verscheidene vormen hebben zoals een artikel verdeeld over meerdere pagina’s of een webshop die producten aanbiedt op vele pagina’s.

Welnu, door gebruik te maken van de rel=”next” en rel=”prev” opmaak, maak je duidelijk aan Google dat zij:

 • de linkwaarde van alle pagina’s moeten samenvoegen en toewijzen aan de volledige serie van pagina’s, als één geheel
 • de meest relevante pagina/URL dienen te indexeren, meestal de eerste pagina in de serie

Ook al gebruikt Google deze verwijzingen louter als een aanwijzing, heeft dit veelal als gevolg dat Google beter gaat snappen welke pagina’s bij elkaar horen zodat er dus geen waardevolle linkwaarde verloren gaat!

Implementeren van rel=”next” en rel=”prev”

Voorbeeld 1

Ik heb een webwinkel waar ik mijn eigen producten op verkoop. Klanten kunnen na hun aankoop ook terecht op de website om eventueel een waardering (“review”) te geven voor het product dat ze hebben aangeschaft.
Echter, om een productpagina niet eindeloos groot te maken, worden de verschillende reviews verdeeld over verschillende pagina’s. Alle reviews op één pagina weergeven zorgt namelijk voor langere laadtijden en voor een slechtere gebruikerservaring, in mijn ogen.

Mogelijke url’s:
http://www.voorbeeld.be/productA/pagina:1
http://www.voorbeeld.be/productA/pagina:2
http://www.voorbeeld.be/productA/pagina:3

Deze drie pagina’s tonen grotendeels dezelfde inhoud, namelijk de omschrijving en specificaties van “productA”. Het enige verschil is dat er andere reviews worden vertoond dus om te voorkomen dat Google dit beschouwt als “duplicate content” dienen we de rel=”next” en rel=”prev” te implementeren. Dit zullen we doen als volgt.

Op de eerste pagina van de reeks moeten we in het head gedeelte aanduiden dat dit de startpagina is.

<link href="http://www.voorbeeld.be/productA/pagina:2" rel="next" />

Op de tweede pagina

<link href="http://www.voorbeeld.be/productA/pagina:1" rel="prev" />
<link href="http://www.voorbeeld.be/productA/pagina:3" rel="next" />

Op de derde pagina

<link href="http://www.voorbeeld.be/productA/pagina:2" rel="prev" />

Enkele opmerkingen:

 • de eerste pagina bevat enkel een rel=”next” element, verwijzend naar de volgende pagina in de reeks
 • de laatste pagina bevat enkel een rel=”prev” element, verwijzend naar de vorige pagina in de reeks
 • de pagina’s ertussen bevatten zowel een rel=”next” als een rel=”prev” element
 • rel=”next” en rel=”prev” dient enkel te worden geïmplementeerd in het head gedeelte van een webpagina, dus nooit in het body gedeelte

Voorbeeld 2

Ik heb op mijn website een uitgebreid artikel geschreven, maar door de omvang van de tekst vond ik het beter deze over meerdere pagina’s te verdelen.

Indien men in deze situatie aan Google wenst duidelijk te maken dat het hier over één groot artikel gaat en dus niet over meerdere kleinere artikels kunnen we als in het voorgaande voorbeeld gebruik maken van de rel=”next” en rel=”prev” elementen. Hier is het echter niet onverstandig om voor het alternatief te kiezen, namelijk het implementeren van een extra view-all pagina. Buiten het gepagineerde artikel voorzie je dan een extra pagina waarin de inhoud van alle afzonderlijke pagina’s zit vervat.

Mogelijke url’s:

http://www.voorbeeld.be/artikel-deel1.html
http://www.voorbeeld.be/artikel-deel2.html
http://www.voorbeeld.be/artikel-deel3.html
http://www.voorbeeld.be/volledige-artikel.html

Echter, om niet weer geconfronteerd met “duplicate content” problemen moet je in de gepagineerde versie nog een link voorzien naar de view-all pagina. Dit doe je door het volgende in het head onderdeel van iedere verdeelde pagina te zetten. Hiermee maken we aan Google duidelijk dat dit de canonieke url is van dit artikel, en dat dit dus ook de pagina is waarmee we willen gevonden worden in de zoekmachines.

<link href="http://www.voorbeeld.be/volledige-artikel.html" rel="canonical" />

De rel=”prev” en rel=”next” elementen laat je hier voor wat ze zijn! Deze zijn enkel nodig indien je geen allesomvattende webpagina kan of hebt voorzien. Ofwel maak je gebruik van rel=”prev/next”, ofwel van rel=”canonical” maar een combinatie van beide is foutief.

Natuurlijk kunnen we bij Inbound assisteren bij het implementeren van rel=”next” en rel=”prev” in jouw website, of bij het opmaken van een strategie voor gepagineerde webinhoud. Neem contact op met ons team van experts, en we bekijken graag jouw project!

Comments

 1. 23 oktober 2014 - 13:33

  Eindelijk eens een deftige uitleg in het Nederlands. Bedankt hiervoor!

 2. Skin
  21 juli 2016 - 03:45

  Eindelijk eens een deftige uitleg in het Nederlands. Bedankt hiervoor!.

Geef een reactie