18 feb

Wat is het?

Het aanmaken van een .htaccess bestand op je Apache webserver is op zich niet zo’n echt ingewikkelde onderneming. Eenvoudig gesteld is het een simpel tekstbestand dat je op de server host en waarmee je door bepaalde commando’s verschillende server-instellingen kunt aanpassen. Zo kan je dergelijke .htaccess bestanden onder meer gebruiken om:
.htaccess bestand

  • oude pagina’s te laten doorverwijzen naar hun nieuwe equivalent
  • specifieke mappen te beveiligen
  • gespecifieerde IP-adressen te blokkeren
  • url’s te vertalen in een mooiere, meer overzichtelijke vorm

De mogelijkheden van .htaccess bestanden zijn echt enorm uitgebreid, en door gebruik te maken van (soms ingewikkelde) regular expressions maak je het eigenlijk zo complex als je zelf wenst. Ik probeer het redelijk “basic” te houden en me te focussen op het gebruik ervan voor SEO-doeleinden.

Het nut ervan voor SEO?

url’s herschrijven

Eén van de handigste functionaliteiten van .htaccess is het vertalen van een “lelijke” url vol parameters naar een propere url zonder. Zo kunnen we bijvoorbeeld in geen tijd het volgende bekomen door middel van het RewriteRule commando.

http://www.mijnsite.be/index.php?category=artikel&title=mijnartikel&page=2

wordt dan

http://www.mijnsite.be/artikels/mijnartikel/2

Ook al lijkt niet iedereen het er steeds over eens dat het maken van dergelijke propere url’s rechtstreekse gevolgen heeft voor de positie in de zoekmachines, mag het duidelijk zijn dat searchers meer waarde hechten aan websites met een propere url-structuur. En dat heeft onrechtstreeks wél gevolgen voor jouw website!

doorverwijzen naar een nieuwe url

Nog essentiëler zijn de zogenaamde 301 redirects, waarmee men zowel aan bezoeker als zoekmachine kan aangeven dat een webpagina permanent verhuisd is naar een nieuwe locatie. Misschien vragen sommigen onder jullie zich wel af waarom je dat zou doen, maar het komt veel vaker voor dan je zou denken. Het is namelijk niet ondenkbaar dat je website ooit eens opnieuw onder handen genomen wordt, en dat bij dit proces er een andere url-structuur wordt gehanteerd. In zo’n situatie is het van cruciaal belang een 301 redirect in te stellen naar de nieuwe inhoudspagina’s, om zo te voorkomen dat de waarde van links die nog verwijzen naar de oude url’s verloren gaan.

Een eenvoudig voorbeeld
Redirect 301 /oudepagina.html http://www.mijnsite.be/nieuwepagina.html

Iedere bezoeker die naar “oudepagina.html” surft, zal voortaan ongemerkt doorverwezen worden naar “nieuwepagina.html”, maar ook de link value zal doorgegeven worden aan deze nieuwe pagina. In dit voorbeeld is er nu sprake van een individuele pagina, maar het is evenzeer mogelijk een heleboel url’s tegelijk aan te spreken door onder andere gebruik te maken van regular expressions.

RedirectMatch 301 ^/([a-zA-Z0-9]*).html$ http://www.mijnsite.be/$1/

Wat we hier doen is alle webpagina’s die eindigen op .html doorverwijzen naar hun equivalent zonder .html

Tot slot: enkele handige .htaccess snippets

niet-www urls

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^mijnsite.be$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://mijnsite.be/$1 [L,R=301]

verwijzen naar nieuwe domeinnaam

Redirect 301 / http://mijnnieuwesite.be/

query string verwijderen

RewriteCond %{THE_REQUEST} ^GET /.*;.* HTTP/
RewriteCond %{QUERY_STRING} !^$
RewriteRule .* http://www.mijnsite.be%{REQUEST_URI}? [R=301,L]

Durf je zelf niet meteen in je .htaccess-bestand duiken? Neem contact op met onze web developers en we gaan snel voor je aan de slag!

Geef een reactie